Lhůty

Prohlídka probíhá do 3 dnů od telefonické domluvy.


Posudek je vypracován zpravidla během dalších 7 dnů.


Podle konkrétních požadavků a situace lze domluvit kratší termín.