Nabídka služeb

Odhady nemovitostí pro:

  • Hypoteční banku, a.s.
  • ČSOB, a.s.
  • Českomoravskou stavební spořitelnu, a.s.
  • Komerční banku, a.s.
  • UniCredit Bank, a.s.
  • Českou spořitelnu, a.s.

Znalecké posudky pro účely:

  • insolvenční řízení / oddlužení
    (znaleckým posudkem se dokládá hodnota nemovitého majetku, přikládá se spolu s žádostí, nebo do deseti dnů od vyzvání soudu)

Tržní odhady nemovitosti pro účely:

  • stanovení tržní ceny pro dědické řízení
  • tržní ocenění před prodejem nemovitosti