Nabídka služeb

Odhady nemovitostí pro:

 • Hypoteční banku, a.s.
 • ČSOB, a.s.
 • Českomoravskou stavební spořitelnu, a.s.
 • Komerční banku, a.s.
 • UniCredit Bank, a.s.
 • Českou spořitelnu, a.s.

Znalecké posudky pro účely:

 • insolvenční řízení / oddlužení
  (znaleckým posudkem se dokládá hodnota nemovitého majetku, přikládá se spolu s žádostí, nebo do deseti dnů od vyzvání soudu)

Tržní odhady nemovitosti pro účely:

 • stanovení tržní ceny pro dědické řízení
 • tržní ocenění před prodejem nemovitosti